JobThai
บริษัทออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง งานระบบเครื่องกล ไฟฟ้า เน้นการทำงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญชั้นสูงในการทำงาน โดยเน้นทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ Cleanroom และโรงงานที่ซับซ้อนเช่นโรงงานวัคซีม ยา,อาหาร,อิเล็กทรอนิกส์,ปิโตรเคมี,ยานยนต์ เป็นลักษณะการทำงานที่ ทำงานครบวงจรในทุกบทบาทของการก่อสร้าง ออกแบบ คุมงาน รับเหมา เองโดยตรงโดยบุคคลากรในบริษัท
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ค่ารักษาพยาบาล -ประกันสุขภาพกลุ่ม -วันหยุดประจำปี,พักร้อน -ท่องเที่ยวประจำปี -งานเลี้ยงประจำปี,ท่องเที่ยวประจำปี -ค่าเดินทาง พาหนะ -ที่พักกลางสำหรับพนักงาน -ค่าโทรศัพท์ -ชุดยูนิฟอร์ม อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับทำงาน
ติดต่อ
บริษัท พายอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สมาคมนิสิตเก่าม.เกษตรศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 303,308,309 เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม.
Anusawari Bang Khen Bangkok 10220
เว็บไซต์: http://www.pirengineering.com
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า สถานีกรมป่าไม้, สถานีม.เกษตร