JobThai
บริษัท กันน่า คอร์ป จำกัด
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกเพื่อจำหน่ายเม็ดพลาสติกเม็ดแคลเซียมคาร์โบเนตพลาสติกและสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบสำเร็จรูป
zero position en
Contacts
บริษัท กันน่า คอร์ป จำกัด
323/174 ซอยประชาอุทิศ 69 ถนนประชาอุทิศ
Thung Khru Thung Khru Bangkok 10140