บริษัท คั้นกี่ น้ำเต้าทอง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พศ.2444 และรู้จักกันในนามของ ร้านขายน้ำขมและน้ำหวาน ตรายี่ห้อ“น้ำเต้าทอง ซังโฮ่วโล้วเลี่ยงเต๊” อันเป็นเครื่องดื่มจากสมุนไพร สำหรับรับประทานเพื่อแก้ อาการร้อนใน ในปี พ.ศ. 2499 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาขมน้ำเต้าทอง ซึ่งแต่เดิมเป็นการปรุงยาสดจำหน่ายเป็นถ้วยที่หน้าร้าน ต่อมาได้พัฒนาปรับปรุง จนเป็นยาสมุนไพรที่โม่บดละเอียดบรรจุในซองกระดาษกรอง ออกวางขายสู่ท้องตลาด ทั่วประเทศ เป็นการพัฒนาตำรับยาสมุนไพรก้าวแรก และ นำหน้า จนเป็นแบบอย่างให้ผู้ผลิตสมุนไพรรายอื่นๆ หันมาใช้กระดาษกรอง เพื่อบรรจุสมุนไพรอย่างแพร่หลาย ผลิตภัณท์ภายใต้แบรนด์น้ำเต้าทอง มีจำหน่ายขายยาทั่วไป และช่องทางโมเดิร์นเทรด อาทิ บูทส์ วัตสัน แล็ปฟาร์มาซี และ ซุรุฮะ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คั้นกี่น้ำเต้าทอง จำกัด
1126
Banglamphu Lang Khlong San Bangkok 10600
See Map