Tum20
ร้านตำ20 เป็นร้านอาหารประเภท อาหารอีสาน เปิดให้บริการ หน้าร้านและ Delivery ซึ่งเราได้รับ สุดยอดร้านอาหารขายดี จาก Line Man Award 2020 สุดยอดร้านยำ-ตำขายดี ซึ่งในสถานการณ์ช่วงนี้เราได้เล็งเห็นโอกาสในวิกฤติ ที่จะทำให้เราได้ปรับตัวให้ทันกับสถานะการณ์ และก้าวเข้าสู้ผู้นำร้านอาหารในด้าน Premium Mass โดยเรามีนโยบายที่ชัดเจนว่า อาหารทุกเมนูของเราต้องได้รับการออกแบบจากพ่อครัวที่ใส่ใจในรายละเอียดของทั้งรสชาด กระบวนการผลิตและคุณภาพของอาหารที่ถูกคัดเลือกอย่างใสใจ และมีการให้บริการอย่างรวดเร็วและถูกหลักอนามัยตามมาตรฐานสากล โดยประกอบกับความเชี่ยวชาญในการวางระบบ และการวิเคราะห์วางแผนทางด้านการตลาดในรูปแบบมืออาชีพ ประกอบกับความต้องการในการขยายธุรกิจ เพื่อส่งมอบอาหารอร่อย มีคุณภาพดี ราคาประหยัด แก่ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ได้มีโอกาสบริโภคอาหารแบบ Premium Mass ได้อย่างทั่วถึง เราจึงต้องการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง ชอบงานที่ท้าทายความสามารถ ทำงานเป็น Team Work มี passion ในงานที่ทำ เป็นผู้มีความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อต้องการให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารที่อร่อยคุ้มค่าราคาประหยัด ตามนโยบายของเรา จึงต้องการรับสมัครตำแหน่งสำคัญของร้าน "หลายตำแหน่ง" เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และส่งมอบความสุขให้ผู้บริโภคในวงกว้าง
Benefits
1.เครื่องแบบพนักงาน ปีละ 2 ตัว 2.อาหารฟรี 2 มื้อ 3.ประกันสังคม 4.ค่าล่วงเวลา(OT)/เบี้ยเลี้ยงพิเศษ 6.เงินโบนัส (จากผลประกอบการ) 7.เบี้ยขยัน 8.มีงานเลี้ยงประจำไตรมาส 9.งบส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆที่สนใจ 10.งบสนับสนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่
There are currently no positions available.
Contacts
Tum20
74/2 หมู่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ
Thung Song Hong Lak Si Bangkok 10210
Directions
สาย 26 มีนบุรี-ศูนย์ราชการ สาย 59 รังสิต-ศูนย์ราชการ สาย 66 สถานีขนส่งสายใต้-ศูนย์ราชการ สาย 166 อนุสาวรีย์-ศูนย์ราชการ สาย 505 ลุมพินี-ศูนย์ราชการ (วิ่งผ่านเส้นแจ้งวัฒนะ ซ. 14 ข้างบิ๊กซี)
See Map