บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เข้าสู่ปีที่ 25 ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรถหกล้อ รถสิบล้อ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปัจจุบัน บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใต้ชื่อ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป มีแนวทางในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2563 โดยมีบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัท เอเชีย พลัส เป็นบริษัททื่ปรึกษาด้านการเงิน (FA) , บริษัท PWC เป็นบริษัทที่ปรึกษาหลักด้านการควบคุมภายใน , บริษํท EY เป็นผู้สอบบัญชี และ บริษัทสำนักงานกฎหมายกรุ่งเทพฯ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
"เพื่อรองรับการขยายสาขาทั่วประเทศ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับทีมงานบริษัทไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)"
Benefits
 • - ค่าตอบแทน
 • - ค่าครองชีพ
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักออกต่างจังหวัด
 • - วันลาเพื่อประกอบพิธีศพ
 • - วันหยุดประเพณี
 • - วันลาพักผ่อน
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - ของขวัญวันเกิดประจำปี
 • - โบนัสตามผลประกอบการ
 • - เงินปรับประจำปี
 • - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • - เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • - อื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
10 Positions
1. รับสมัครด่วน
Oct 15, 2019
เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตาม
pinlocation
In many provinces
salary icon
ตามประสบการณ์ และตามที่ตกลง
2. รับสมัครด่วน
Oct 15, 2019
ผู้จัดการแผนกสำนักกรรมการผู้จัดการ
pinlocation
Mueang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom
salary icon
ตามประสบการณ์
3.
Oct 15, 2019
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประกันภัย)
pinlocation
Mueang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom
salary icon
ตามประสบการณ์
4. รับสมัครด่วน
Oct 15, 2019
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
pinlocation
In many provinces
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง
5. รับสมัครด่วน
Oct 15, 2019
ผู้จัดการแผนกบริหารสาขา
pinlocation
Mueang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom
salary icon
ตามประสบการณ์
6. รับสมัครด่วน
Oct 15, 2019
นักลงทุนสัมพันธ์
pinlocation
Mueang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom
salary icon
ตามประสบการณ์
7. รับสมัครด่วน
Oct 15, 2019
เจ้าหน้าที่การตลาด
pinlocation
Mueang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom
salary icon
ตามประสบการณ์
8.
Oct 15, 2019
ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์สินเชื่อ / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
pinlocation
Mueang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9. รับสมัครด่วน
Oct 15, 2019
ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาการตลาด
pinlocation
Mueang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom
salary icon
ตามประสบการณ์ หรือตามที่ตกลง
10.
Oct 15, 2019
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
pinlocation
Mueang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom
salary icon
ตามประสบการณ์
Contacts
863/3 ถนนเพชรเกษม
Sanam Chan Mueang Nakhon Pathom Nakhon Pathom 73000