บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (MBK Group) ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2536 พนักงานปัจจุบันมากกว่า 600 คน ดำเนินธุรกิจประเภทเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท
Vision (วิสัยทัศน์) : "บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี"
Mission (พันธกิจ) : "เสนอการให้บริการสินเชื่อรายย่อยที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าในราคาที่เหมาะสม ด้วยความรวดเร็วอย่างมีคุณภาพ"
ภาระกิจหลัก : 1. เพิ่มช่องทางการหาลูกค้า
2. เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
3. สร้างความพึงพอใจของลูกค้า
4. บริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. พัฒนาระบบงาน บุคลากร และระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร
Benefits
  • - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก
  • - ค่าทันตกรรม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - สหกรณ์ออมทรัพย์
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - ซื้อรถจักรยานยนต์ดอกเบี้ยพิเศษ 1%
  • - ฟิสเนสพนักงาน
  • - แท็ปแล็ต
10 Positions
1.
Oct 22, 2019
ติดตามหนี้ภาคสนาม (บางนา บางพลี)
pinlocation
Bang Phli, Samut Prakan
salary icon
11,250+Incentive 6,000-20,000
2.
Oct 22, 2019
ติดตามหนี้ภาคสนาม (สายไหม มีนบุรี หนองจอก)
pinlocation
Bangkok
salary icon
11,000 + Incentive (6,000-20,000)
3. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ รายได้ดีมาก !!
pinlocation
Prawet, Bangkok
salary icon
16,000+Incentive
4. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
โบนัสปีละ2ครั้ง (จนท.ตรวจสอบเครดิต) (Call Verify) ด่วน!
pinlocation
Samut Prakan
salary icon
15,000-16,000
5.
Oct 22, 2019
การตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (สุวรรณภูมิ)
pinlocation
Prawet, Bangkok
salary icon
15,250 บาท+ Incentive + ค่านํ้ามัน
6.
Oct 22, 2019
สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (ลาดกระบัง-กิ่งแก้ว)
pinlocation
Bangkok
salary icon
15,250 บาท+ Incentive + ค่านํ้ามัน
7.
Oct 22, 2019
โบนัสปีละ2ครั้ง (ตรวจสอบเครดิต/ตรวจสอบเงื่อนไข) (Call Verify) ด่วน!
pinlocation
Prawet, Bangkok
salary icon
15,000-16,000บาท
8.
Oct 22, 2019
(รายได้16,000+) ติดตามค่างวดรถมอเตอร์ไซค์ (สวัสดิการดีมาก)
pinlocation
Prawet, Bangkok
salary icon
รายได้ 16,000+Incentive
9. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่บัญชี
pinlocation
Prawet, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างและประสบการณ์
10.
Oct 22, 2019
Phone Collector (เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์)
pinlocation
Prawet, Bangkok
salary icon
16,000 + Incentive (17,000-25,000)
Contacts
เลขที่ 59/5 อาคาร Paradise Place ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3B01 ถนนศรีนครินทร์
Nong Bon Prawet Bangkok 10250
Tel.: 02-832-2555 ต่อ 1506
See Map