องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงการคลัง ดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเอทิลแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและยา โดยหอกลั่นที่มีเทคโนโลยีทันสมัย
สวัสดิการ
1.ค่ารักษาพยาบาลตนเอง สามี-ภรรยา-บุตร-บิดา-มารดา 2.เงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตร 3.ค่าเล่าเรียนบุตร 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5.โบนัส 6.ปรับขั้นเงินเดือนประจำปี 7.สหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงาน 8.บ้านพักสวัสดิการ 9.ทุนการศึกษา 10.รถรับ-ส่งทุก(วันศุกร์,วันอาทิตย์) เส้นทาง บางคล้า-ปทุมธานี-อยุธยา , บางคล้า-กรุงเทพฯ 11.อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
67 ม.4
Pak Nam Bang Khla Chachoengsao 24110
เว็บไซต์: http://www.liquor.or.th
ใช้งานแผนที่