JobThai
9 BATS (THAILAND) CO., LTD.
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน
zero position en
ติดต่อ
9 BATS (THAILAND) CO., LTD.
เลขที่ 11 ซอยโชคชัย 4 ซอย 70 ถนนโชคชัย 4
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230