JobThai
บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด
บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (Phuket City Development : PKCD) ได้จัดตั้งขึ้นจากการรรวมตัวของประชาชนที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยร่วมมือกับทางภาครัฐ และเอกชน วางแผนพัฒนาเมืองภูเก็ตตามแนวคิด การเติบโตอย่างชาญฉลาด หรือ Smart Growth และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง หรือ Transit-Oriented Development (TOD) แนวคิดในการวางผังและพัฒนาเมืองที่ประเทศชั้นนำทั่วโลกต่างนำมาใช้ในการออกแบบและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งบริษัท PKCD ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “วิสาหกิจเพื่อสังคม”
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ยูนิฟอร์ม - จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - โบนัสขึ้่นกับผลประกอบการ - การฝึกอบรม
zero position en
Contacts
บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด
เซ็นทรัล ภูเก็ต อีสท์ โฮมเวิร์ค ชั้น1 (ตรงข้ามเซ็นทรัล เฟสติวัล)
Ratsada Mueang Phuket Phuket 83000