ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ
กระดาษลูกฟูก
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 3.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
  • 4.กิจกรรมนันทนาการ
  • 5.ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางในแต่ละสายงาน
  • 6.การปรับขึ้นเงินเดือน(ประจำปี)
  • 7.เงินช่วยเหลือกรณีฌาปนกิจศพ บิดา มารดา บุตร คู่สมรส
  • 8.เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆตามเหตุสมควร และตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
2 Positions
1.
Oct 18, 2019
ช่างซ่อมบำรุง / ช่างเครื่องพิมพ์ / ช่างเครื่องลูกฟูก
pinlocation
Bang Yai, Nonthaburi
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
2.
Oct 18, 2019
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ(QC)
pinlocation
Bang Yai, Nonthaburi
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
Contacts
95 หมู่4
Ban Mai Bang Yai Nonthaburi 11140