JobThai
บริษัท สเกลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2536 ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ที่มุ่งมั่นให้เพื่อให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจในตัวสินค้าและบริการหลังการขาย จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญผ่านการฝึกอบรมจนมีคุณภาพ ให้บริการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชล
- กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน - เครื่องแบบพนักงาน รองเท้า หมวก อุปกรณ์ Safety - เบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกรณีออกต่างจังหวัดที่ต้องค้างแรม - พิจารณาปรับค่าจ้างเมื่อบรรจุ และปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี - ฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน - ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ( 08:00 น. - 17:00 น.)
zero position en
บริษัท สเกลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
130 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน
Chan Kasem Chatuchak Bangkok 10900