JobThai
Red Planet Hotels (Thailand) Limited
เรด แพลนเนต โฮเต็ลส์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2010 เป็นบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมระดับภูมิภาค โดยเน้นการพัฒนาโรงแรมราคาคุ้มค่าในภูมิภาคเอเชีย บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารโรงแรม 25 โรงแรม (24 โรงแรมภายใต้แบรนด์ เรด แพลนเนต) ประกอบด้วย 7 โรงแรมในอินโดนีเซีย, 3 โรงแรมในญี่ปุ่น, 10 โรงแรมในฟิลิปปินส์ และ 5 โรงแรมในประเทศไทย มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 3,970 ห้อง โดยขยายกิจการผ่านการเข้าซื้อกิจการโรงแรมที่มีอยู่แล้วและสร้างโรงแรมขึ้นมาใหม่
zero position en
ติดต่อ
Red Planet Hotels (Thailand) Limited
999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้อง 1901 ชั้นที่ 19 ถนนพระราม 1
Pathum Wan Pathum Wan Bangkok 10330
เว็บไซต์: www.redplanethotels.com