บริษัท ทำธุรกิจส่งออกสินค้ามันสำปะหลังแปรรูป เป็นธุรกิจครบวงจร มีโรงงานผลิต ท่าเรือส่งออกเอง
Benefits
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสุขภาพกลุ่ม (OPD/IPD)
  • - เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ
  • - ค่าความชำนาญการ
  • - วันลา กรณีต่างๆ
  • - ฝึกอบรมทั้งใน และนอกสถานที่
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
6 Positions
1. รับสมัครด่วน
Sep 20, 2019
ผู้จัดการโรงงานไฟฟ้า
pinlocation
Ban Rai, Uthai Thani
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2. รับสมัครด่วน
Sep 20, 2019
พนักงานขับรถส่วนกลาง (ผู้บริหาร)
pinlocation
bts iconSala Daeng
salary icon
14,000 - 17,000 บาท
3. รับสมัครด่วน
Sep 20, 2019
เลขานุการผู้บริหาร
pinlocation
bts iconSala Daeng
salary icon
ตามประสบการณ์
4. รับสมัครด่วน
Sep 20, 2019
Sales Executive (ต่างประเทศ)
pinlocation
bts iconSala Daeng
salary icon
ตามโครงสร้าง
5.
Sep 20, 2019
Instrument Engineering
pinlocation
Ban Rai, Uthai Thani
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
6. รับสมัครด่วน
Sep 20, 2019
Safety Supervisor
pinlocation
Ban Rai, Uthai Thani
salary icon
ตามตกลง
Contacts
71 ถนนศาลาเเดง
Silom Bang Rak Bangkok 10500
Tel.: 02-233-4488 ต่อ 352