บริษัท ทำธุรกิจส่งออกสินค้ามันสำปะหลังแปรรูป เป็นธุรกิจครบวงจร มีโรงงานผลิต ท่าเรือส่งออกเอง
Benefits
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสุขภาพกลุ่ม (OPD/IPD)
  • - เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ
  • - ค่าความชำนาญการ
  • - วันลา กรณีต่างๆ
  • - ฝึกอบรมทั้งใน และนอกสถานที่
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
Contacts
กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
71 ถนนศาลาเเดง
Silom Bang Rak Bangkok 10500
See Map