บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันดำเนินธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปประเภท ผัก ผลไม้กระป๋อง กะทิสำเร็จรูป และเครื่องดื่มต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ช้างคู่ลูกโลก (Twin Elephants & Earth)" ซึ่งที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ขณะนี้บริษัทฯ เปิดรับสมัครทีมงานทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อมาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
Contacts
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
88 อาคารออลเอราวัณ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
See Map