บริษัทฯ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ ยาสำหรับสัตว์ โดยมุ่งมั่นก้าวสู่บริษัทผู้นำทางด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย ภายใต้มาตรฐานระดับสากล มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่ดีให้ได้มาตรฐาน เน้นการควบคุมคุณภาพที่ดี บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า บริษัทจึงต้องการเปิดรับบุคลกรเพื่อรองรับการขยายกิจการต่อไป
Benefits
 • 1 ปรับเงินขึ้นประจำปี
 • 2 เบี้ยขยัน (รายเดือน/รายวัน) ค่าล่วงเวลา
 • 3 โบนัสประจำปี
 • 4 ชุดยูนิฟอร์ม
 • 5 ประกันสังคม/กองทุนทดแทน
 • 6 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 7 งานสังสรรค์ประจำปี
 • 8 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ประกันกลุ่ม)
 • 9 ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 10 สนับสนุนพัฒนาการอบรม
 • 11 ซื้อยาสวัสดิการในราคาพนักงาน
Contacts
บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
39/8 หมู่ 8
Rat Niyom Sai Noi Nonthaburi 11150
See Map