บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด ก่อตั้งขึ้น ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557 โดยมีปณิธานตั้งมั่นในการผลิตเวชภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามระบบ GMP ( PIC/S ) บริษัทฯ ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งการผลิตยาที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 39/8 หมู่ 8 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยพื้นที่กว่า 6 ไร่ ด้วยศักยภาพและความสามารถในการผลิตยาเม็ด ยาผง ยาครีม ยาน้ำ ยาแค็ปซูล และอาหารเสริม ฯลฯ ควบคุมการผลิตโดยทีมเภสัชกรที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ด้านการผลิตเวชภัณฑ์ยา บริษัทฯ พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพ บุคลากร การตลาด การขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นในการผลิตยาที่มีคุณภาพ ทำให้ ฟีฮาแล็บ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป รวมถึงมีความสัมพันธ์อันดี กับคู่ค้าเสมอมา
Benefits
1 ปรับเงินขึ้นประจำปี 2 เบี้ยขยัน (รายเดือน/รายวัน) ค่าล่วงเวลา 3 โบนัสประจำปี 4 ชุดยูนิฟอร์ม 5 ประกันสังคม/กองทุนทดแทน 6 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7 งานสังสรรค์ประจำปี 8 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ประกันกลุ่ม) 9 ตรวจสุขภาพประจำปี 10 สนับสนุนพัฒนาการอบรม 11 ซื้อยาสวัสดิการในราคาพนักงาน
zero position en
Contacts
บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
39/8 หมู่ 8
Rat Niyom Sai Noi Nonthaburi 11150
Directions
รถสองแถวบางบัวทอง-ราษฎร์นิยม