เรามีประสบการณ์ด้านระบบมากกว่า 15 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาการออกแบบ การวางระบบ ติดตั้งระบบ การบริหารโครงการ เนื่องจากการทำงานในอุตสาหกรรมไอทีมายาวนาน จึงสามารถช่วยเหลือให้ลูกค้าดำเนินโครงการด้านไอทีสำเร็จลุล่วง ผ่านพ้น อุปสรรคต่างๆ จนกระทั่งมีระบบไอทีอันทันสมัย ตอบสนองความต้องการของธุรกิจ แข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างเหนือกว่า
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
ชั้น 10 ห้อง K100706 เลขที่ 47/341 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัค ถนนป๊อบปูล่า
Ban Mai Pak Kret Nonthaburi 11120
โทรศัพท์: 02-045-6104