ให้บริการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร (Baggage Services) ให้บริการคัดแยกสัมภาระ (Foreman Sorting) และทำความสะอาดภายในห้องโดยสาร (Cabin Cleaning) รวมทั้งการให้บริการอื่น ๆ ภายในท่าอากาศยาน ซึ่งมีสำนักงานให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
Benefits
 • ตรวจสุขภาพประจำปี (ทำงานครบ 1ปี)
 • ประกันอุบัติเหตุ AIA
 • เงินช่วยเหลืองานแต่ง
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงาน และ ญาติพนักงาน
 • ค่าของเยี่ยมไข้
 • ลาพักร้อน 8-10 วัน
 • สะสมอายุการทำงาน 5 ปี , 10 ปี , 15 ปี
 • วันหยุดตามประเพณี
 • โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท)
Contacts
บริษัท พีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด
118/1 อาคาร ยู.เอส.เอ. ห้องเลขที่ 7E ชั้นที่ 7 ถนนวิภาวดีรังสิต
Chomphon Chatuchak Bangkok 10900
Directions
 • รถเมล์สาย 555
 • รถเมล์สาย 504
 • รถเมล์สาย 69
 • รถเมล์สาย 92
 • รถเมล์สาย 24
 • รถเมล์สาย 129
 • รถเมล์สาย 107
 • รถเมล์สาย 138
See Map