บริษัท เจเคเอส ฟิวเจอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ (บ้านจัดสรร) ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย มีโครงการก่อสร้างและออกแบบที่ดีมีคุณภาพ จึงทำให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ในปัจจุบันมีการขยายโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น จึงต้องการรับสมัครพนักงานงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
- ชุด Uniform - ประกันชีวิตกลุ่ม - เบี้ยขยันขั้นบันได 500, 1,000, 3,000 - เงินเบิกล่วงหน้า - วันหยุดตามประเพณี - โบนัสประจำปี - เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด - เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี **ทำงานตั้งแต่วันจันทร์ - วันเสาร์**
บริษัท เจเคเอส ฟิวเจอร์ จำกัด
46 หมู่ 6 (เครือ ช. จันทรเกษม) ซ.มาบยางพร 23 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140