ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2488 และได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2520
ปัจจุบันเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเงินให้สินเชื่อและเงินฝากใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล
1 Position
1. รับสมัครด่วน
Oct 17, 2019
เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ/ฝ่ายขาย
pinlocation
bts iconPhaya Thai
arl iconPhaya Thai
salary icon
รายได้ขึ้นอยู่ตามความสามารถ ผลงานAll+com13,000-50,000+
Contacts
อาคารเพลินจิต ชั้น 15ติด BTS สถานีชิดลมทางออกที่4
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330
Directions
ติด BTS สถานีชิดลมทางออกที่ 4