บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ ทรัคกิ้ง เซอวิสเซส จำกัด ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางบกระหว่างประเทศแบบครบวงจร ขณะนี้ทางบริษัทกำลังขยายและพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับงานที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงมีนโยบายเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความคิด ความสามารถ และพร้อมที่จะเดินร่วมทางไปกับเราต่อไปได้ในอนาคต
สวัสดิการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - สัมมนา ฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Alternative Trucking Services Co., Ltd.
187 ถนนพุทธบูชา
Bangmot Chom Thong Bangkok 10150
เว็บไซต์: www.atsglobaltruck.com
ใช้งานแผนที่