JobThai
DreamCT Thailand Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ได้แก่ การรับกระจายสินค้า พัสดุ รวมถึงการดูแดสินค้า การจัดซื้อ การบรรจุหีบห่อ บริการด้านพิธีศุลกากร การขนส่งในประเทศ การขนส่งข้ามแดนไปต่างประเทศเกาหลีใต้ (ถ้ามีพื้นฐานภาษาเกาหลีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
Benefits
- ประกันสังคม - เงินเดือนประจำ - วันหยุดประจำปี - ค่าสวัสดิการอาาหารกลางวัน
zero position en
Contacts
DreamCT Thailand Co., Ltd.
605/24 ซอยสวัสดี ถนนสุขุมวิท50
Phra Khanong Khlong Toei Bangkok 10260
Directions
BTS สถานีอ่อนนุช