JobThai
บริษัท สามย่านซีฟู้ด (39) จำกัด
ภัตตาคารอาหารจีน ขนาดใหญ่ ดำเนินการมา 38 ปี ตั้งแต่ 2526 เน้นที่คุณภาพของวัตถุดิบอาหาร และ การบริการ พื้นที่มากกว่า 500 ที่นั่ง อีกทั้งดำเนินการส่งวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยมให้ร้านอาหารชั้นนำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Benefits
ประกันสังคม เบี้ยขยัน เงินประจำปีตามผลประกอบการ
zero position en
Contacts
บริษัท สามย่านซีฟู้ด (39) จำกัด
151-159 อาคารสามย่านซีฟู้ด ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอยสามย่านซีฟู้ด
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
Directions
- รถไฟฟ้าBTS ลงสถานี ช่องนนทรี ต่อ BRT ลงสถานีถนนจันทร์ เดินต่อทางเข้าอยู่ตรงสะพานลอยถัดจากโชว์รูมนิสสัน