บริษัท ซีอะโกรเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2547 โดย จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด และ ได้จดแปรสภาพเป็น บริษัทจำกัด เมื่อ ปี พ.ศ.2554 ดำเนินกิจการ จำหน่ายสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืข และอาหารเสริมพืช ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเกล็ด และปุ๋ยเม็ด โดยจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า (ตราบอลลูนแดงลูกโลก) ปัจจุบัน เป็นผู้นำเข้าและผลิต สารเคมีทางการเกษตร อาหารเสริมพืช ปุ๋ย และ ระบบน้ำหยด และมีบริษัทในเครือคือ บริษัท ทีเค ซัคเซส จำกัด (ตราทีเค) และ บริษัท ไทยนานาเกษตร จำกัด (ตราช้างน้ำ)
Benefits
  • มีเงินเดือนประจำ
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เบี้ยเลี้ยง
  • คอมมิชชั่น
  • รถประจำตำแหน่งหรือรถส่วนตัวมีค่าเช่ารถให้
  • โบนัสปลายปี
  • สิ้นเดือนเข้าประชุมมีที่พักให้
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีอะโกรเทค จำกัด
138 ม.5
Nang Buat Doem Bang Nang Buat Suphan Buri 72120
Website: C-AGROTECH.COM