JobThai
บริษัท กิจสุรางค์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ ดูแลควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง
Benefits
-ประกันสังคม -โบนัสประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท กิจสุรางค์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
28/668 ซอยวัดเวฬุวนาราม 16
Don Mueang Don Mueang Bangkok 10210