JobThai
บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ผู้บริหารและบริษัทมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการหมู่บ้านจัดสรร และอาคาร พาณิชย์ และคอนโดมิเนียม ทั้งสิ้นกว่า 20 โครงการ ดําเนินธุรกิจที่เน้นในเรื่องคุณภาพการก่อสร้างและความใส่ใจ ที่อยากให้ทุกคนได้คุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขยั่งยืน ด้วยการดูแลแบบใส่ใจตั้งแต่ก่อนซื้อบ้าน ระหว่างซื้อ และหลังซื้อบ้าน ที่จักรไพศาลได้สร้างระบบการ ดูแลที่เรียกว่า Longlife service ที่บริการหลังการขายโครงการต่อเนื่อง ทําให้โครงการ เกิดความเรียบร้อย ลูกบ้าน เกิดความอบอุ่น มีที่พึ่ง ต่อการอยู่อาศัย ดูแลกันแบบ "เอาใจเขา ใส่ใจเรา"
Contacts
บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
153/3 หมู่ที่ 6
Bang Phun Mueang Pathum Thani Pathum Thani 12000