JobThai
ผลิตและส่งออกจิวเวลรี่ ด้วยประสบการณ์เกือบ 10 ปี เราจะก้าวเข้าปีที่ 10 ด้วยความมั่นคงและเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และบริษัทฯยังมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001-2015 บริษัท ต้องการค้นหาผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถ มีความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา
Benefits
- เบี้ยขยัน - เสื้อฟอร์ม - ค่าอาหารกลางวัน - อาหาร และรถรับสง (กรณีทำงานล่วงเวลา) - น้ำดื่มสะอาด สปริงเคิล - ห้องดูแลเด็กเล็ก พร้อมพี่เลี้ยง สำหรับบุตรพนักงาน - งานเลี้ยงประจำปี - โบนัส(ตามผลประการ) - วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ และวันเสาร์เว้นเสาร์
zero position en
Contacts
บริษัท ดอนนาเจมม่า จิวเวลเลอรี่ จำกัด
เลขที่ 44/2-5 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 ถนนสุขาภิบาล 2 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
Dok Mai Prawet Bangkok 10250