“ปลอดภัย ประทับใจ เปี่ยมสุข” ตลอดระยะเวลา 42 ปี โรงพยาบาลเอกชล มีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง จนมีบริการทางการแพทย์ครบถ้วน มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission International Accreditation Standard for Hospital) โรงพยาบาลเอกชล มีความยินดีรับบุคลากรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิสัยทัศน์ “จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองผู้รับบริการชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงภายในปี 2565” ไปด้วยกัน
สวัสดิการ
•สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัว •สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ •สวัสดิการเงินกู้พนักงาน •สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน •สวัสดิการจัดของเยี่ยมพนักงาน (เจ็บป่วย / คลอดบุตร) •สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน/ครอบครัว/คู่สมรส) •ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน •ปรับค่าตอบแทนประจำปี •โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) •กองทุนประกันสังคม •กองทุนเงินทดแทน
ติดต่อ
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
-รพ.เอกชล ที่อยู่ 68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 -รพ.เอกชล2 ที่อยู่ 31/2 ถนนอ่างศิลา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
Samet Mueang Chon Buri Chon Buri 20000