“สุนทรียภาพแห่งการดูแลรักษา” ตลอดระยะเวลา 40 ปี โรงพยาบาลเอกชล มีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง จนมีบริการทางการแพทย์ครบถ้วน มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ HA (Hospital Accreditation) และเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International Accreditation Standard for Hospital)
โรงพยาบาลเอกชล มีความยินดีรับบุคลากรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิสัยทัศน์ “เป็นโรงพยาบาลคุณภาพด้วยบริการสุขภาพที่เป็นเลิศภายในปี พ.ศ. 2562” ไปด้วยกัน
Benefits
 • •สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัว
 • •สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • •สวัสดิการเงินกู้พนักงาน
 • •สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
 • •สวัสดิการจัดของเยี่ยมพนักงาน (เจ็บป่วย / คลอดบุตร)
 • •สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน/ครอบครัว/คู่สมรส)
 • •ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • •ปรับค่าตอบแทนประจำปี
 • •โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • •กองทุนประกันสังคม
 • •กองทุนเงินทดแทน
5 Positions
1. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
pinlocation
Mueang Chon Buri, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
2. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
หัวหน้าแผนกทะเบียนหุ้น
pinlocation
Mueang Chon Buri, Chon Buri
salary icon
ตามตกลง
3.
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
pinlocation
Mueang Chon Buri, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4.
Oct 22, 2019
รองหัวหน้าแผนกการตลาด
pinlocation
Mueang Chon Buri, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
5.
Oct 22, 2019
นักโภชนาการ
pinlocation
Mueang Chon Buri, Chon Buri
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
Contacts
68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา
Ban Suan Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
Tel.: 038-939-999 ต่อ 1220,1221