JobThai
บริษัท เจนโนวาส ซิสเท็มส์ จำกัด (Gennovas Systems Co., Ltd) เป็นหนึ่งบริษัทชั้นนำด้านไอทีโซลูชั่นที่เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์การจัดการกระบวนการในทางธุรกิจที่เข้ามาช่วยจัดการและรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆของบริษัทเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การผลิต ซัพพลายเชน การปฏิบัติงาน รายงานการผลิต ตลอดจนถึงด้านทรัพยากรมนุษย์
zero position en
บริษัท เจนโนวาส ซิสเท็มส์ จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ อาคารบี ห้อง บี2802 ชั้น 28
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310