ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)
ให้บริการด้านสินเชื่อทุกประเภท ได้แก่ สินเชื่อบุคคล สนเชื่อSME สินเชื่อบ้าน และอื่นๆ
Benefits
1.มีเงินช่วยเหลือ+ค่าคอมมิชชันตามผลงาน 2.โบนัสทุกๆ3เดือนและ6เดือน 3.ท่องเที่ยว 4.ทริปท่องเที่ยวประจำปี 5.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
There are currently no positions available.
Contacts
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)
อาคารไทยซัมมิท ชั้น22 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่(ใกล้mrtเพชรบุรีและairportlinkมักกะสัน) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม10310
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 10310
Directions
Mrt สถานีเพชรบุรี Airportlink สถานีมักกะสัน เรือด่วนแสนแสบ ท่าเรือมศว.ประสานมิตร