บริษัท แอพพาเรล ครีเอชั่น จำกัด
บริษัท ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมด้านตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกมากว่า 25 ปี มีความประสงค์จะรับบุคลากรเพื่อมาร่วมงาน
Benefits
  • - โบนัสประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ปรับเงินเดือน
  • - เบี้ยขยัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอพพาเรล ครีเอชั่น จำกัด
197/59, 88, 197/140-145, ถนนเพชรเกษม
Wat Thaphra Bangkok Yai Bangkok 10600
See Map