JobThai
บริษัท กลอรี่ไชม์ จำกัด
จำหน่าย กล่องดนตรี ของขวัญ และของที่ระลึก
Benefits
- ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะพนักงานขาย) - ประกันสังคม - โอที - วันลาหยุดประจำปี - ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน - ค่าคอม (เฉพาะพนักงานขาย)
zero position en
Contacts
บริษัท กลอรี่ไชม์ จำกัด
อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 22 ห้อง C5 138 ถนนนเรศ
Si Phraya Bang Rak Bangkok 10500