บริษัท กรีน ไจแอนท์ จำกัด
เป็นบริษัทขายสินค้าทั้งในประเทศและนอกประเทศ ขายสินค้าสำเร็จรูป มีโรงงานผลิตสินค้าเอง
Benefits
  • - หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษํ
  • - มีประกันสังคม ตามปกติ
Contacts
บริษัท กรีน ไจแอนท์ จำกัด
248 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45
Arun Ammarin Bangkok Noi Bangkok 10700