JobThai
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ที่ 154 หมู่ 5 ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน บนเนื้อที่กว่า 130 ไร่ โดยทางบริษัทได้สร้างศูนย์วิจัยและโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ (research center and seed processing plant) ที่ทันสมัยเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ มีกำลังผลิต13,200 ตันต่อปี รวมถึงบริษัทยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ชึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เราตระหนักว่าประสิทธิภาพอันเหนือชั้นนั้นต้องเริ่มจากเมล็ดพันธุ์ชั้นดี โดยบริษัทมีพันธมิตร นักปรับปรุงพันธุ์ในการศึกษาและวิจัย ปรับปรุงพันธุ์ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสม ตลอดจนเมล็ดพันธุ์คุณภาพชั้นดี ออกจำหน่ายให้กับเกษตรกร ด้วยพันธมิตรและประสบการณ์ที่เรามี เราเชื่อว่าเราจะเป็นบรษัทฯที่พัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เมล็ดพันธุ์ชั้นดีจะให้ผลดียิ่งขึ้นหากได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม
Benefits
ตามนโยบายบริษัท
zero position en
Contacts
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด
154 หมู่ที่ 5
Nong Nam Mueang Lamphun Lamphun 51000