บริษัท เฟิสท์ทรานสปอร์ต จำกัด
บริษัทรถเช่า First Transport เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเช่ารถ มีรถให้เช่าทุกขนาด อาทิ เช่น รถบัสขนาดใหญ่ รถบัสขนาดกลาง และรถบัสขนาดเล็กรวมไปถึงรถตู้ที่ทันสมัย ร่วม 1000 คัน ได้จัดพนักงานขับรถประจำ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยประสบการณ์ ความชำนาญในเส้นทาง อุปนิสัยและอัธยาศัยที่ดีไว้คอยบริการผู้ที่ต้องการเช่ารถเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ มีบริการให้เช่ารถทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการเดินทางท่องเที่ยว ทัศนศึกษา พักผ่อนในวันหยุด การประชุมสัมมนา เข้าค่ายอาสา ค่ายลูกเสือเนตรนารี แบบเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ รวมทั้งแบบครอบครัวหรือแบบส่วนตัว ให้บริการเช่ารถเพื่อใช้ในการรับ และส่งพนักงานของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป ปัจจุบันบริษัทให้บริการเช่ารถกับกลุ่มผู้ประกอบกิจการนำเที่ยวที่มีชื่อเสียง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำอีกหลายแห่ง เข้าชมเว็บไซต์
Benefits
1.โบนัส 2.เบี้ยเลี้ยง 3.ปรับเงินประจำปี 4.ชุดยูนิฟอร์ม 5.อาหารกลางวันฟรี 6.หอพัก 7.รถ รับ-ส่ง 8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9.ประกันสุขภาพ 10.ประกันชีวิต 11.สหกรณ์ออมทรัพย์ 12.สิทธิพักผ่อนประจำปี(แบบก้าวหน้า) 13.วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วัน ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เฟิสท์ทรานสปอร์ต จำกัด
998/99 ถนนหลวงแพ่ง
Thap Yao Lat Krabang Bangkok 10520
Directions
ถนนหลวงแพ่ง ติดกับหมู่บ้านเอื้ออาทร 1 ลาดกระบัง
See Map