JobThai
บริษัท เดลส์เน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านซอฟ์ตแวร์ จำหน่ายโปรแกรมบริหารงาน รวมทั้งรับพัฒนาระบบงานให้ตรงตามความตรงการของผู้ใช้ และจัดฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมให้กับภาครัฐและเอกชน
Benefits
-ค่าคอมมิชชั่น -โบนัส -ประกันสังคม -วันหยุดประจำปี -ชุดทำงาน/เสื้อฟอร์ม
zero position en
Contacts
บริษัท เดลส์เน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
332
Bang Rak Yai Bang Bua Thong Nonthaburi 11110