บริษัท จัดหางาน เมโทรซอร์ส จำกัด
ดำเนินกิจการด้านการให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนด้านกลยุทธ์, ด้านการสรรหาบุคลากร และด้านการบริหารจัดการองค์กร
Contacts
บริษัท จัดหางาน เมโทรซอร์ส จำกัด
254/1 วัชรพล ถนนวัชรพล
Tha Raeng Bang Khen Bangkok 10230