JobThai
เป็นผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน อีกทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ เครื่องเขียนภายใต้ตราสินค้า SAKURA , ELM , DONG-A , FASTER , E-FILE , G-SOFT , DOMINIC , I-PAINT , PRITT , LA'BOOM , MAPED ซึ่งล้วนเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ในตลาดเครื่องเขียนทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลเบิกตามจริง ส - สวัสดิการช่วยเหลือพนักงาน (เช่น คลอดบุตร,งานบวช,งานแต่งงาน,งานศพ) - การฝึกอบรมพัฒนา
- เบี้ยขยัน - ตรวจสุขภาพประจำปี - ค่าน้ำมัน - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะฝ่ายขาย) - ค่าเบี้ยเลี้ยง - โบนัสประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 1,1/1-2 ถนน ราชพฤกษ์
Bang Ramat Taling Chan Bangkok 10170