เป็นผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน อีกทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ เครื่องเขียนภายใต้ตราสินค้า SAKURA , ELM , DONG-A , FASTER , E-FILE , G-SOFT , DOMINIC , I-PAINT , PRITT , LA'BOOM , MAPED ซึ่งล้วนเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ในตลาดเครื่องเขียนทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย
Benefits
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - ค่ารักษาพยาบาลเบิกตามจริง ส
 • - สวัสดิการช่วยเหลือพนักงาน (เช่น คลอดบุตร,งานบวช,งานแต่งงาน,งานศพ)
 • - การฝึกอบรมพัฒนา
 • - เบี้ยขยัน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ค่าน้ำมัน
 • - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะฝ่ายขาย)
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • - โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 1,1/1-2 ถนน ราชพฤกษ์
Bang Ramat Taling Chan Bangkok 10170