บริษัท โอโมริ ประเทศไทย จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการผลิตและนำเข้าเครื่องจักร เปิดที่ไทยตั้งแต่ปี 2015 และมีบริษัทแม่อยู่ที่ญี่ปุ่น
Benefits
  • เบี้ยขยัน
  • ประกันสังคม
  • เสื้อฟอร์มบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โอโมริ ประเทศไทย จำกัด
152 ถนนสาทรเหนือ
Silom Bang Rak Bangkok 10500
Directions
  • บีทีเอส สุรศักดิ์