บริษัทฟอร์แคร์ จำกัด
การกินดี มีสุขของผู้บริโภคถือเป็นหัวใจในการทำธุรกิจของเรา ฟอร์แคร์จึงได้มุ่งมั่นในการทำค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมอาหารที่มีรสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีที่สุด ฟอร์แคร์กะทิธัญพืช คือ กะทิเพื่อสุขภาพ ที่สามารถใช้ในการประกอบอาหารแทนกะทิจากมะพร้าว เป็นสินค้าตัวแรกของเรา ซึ่งได้มีการจดอนุสิทธิบัตรไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และจากความสำเร็จที่ผ่านมา ฟอร์แคร์จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพเข้าสู่ตลาดอย่างต่อ เนื่อง ไม่ว่าจะเป็นฟอร์แคร์ บาลานซ์ เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าว, ฟอร์แคร์ เฮลท์ตี้ครีม, เดลิแคร์ วิปปิ้งครีม ไลท์, เดลิแคร์ ไอศกรีมดัดแปลงชนิดเหลว พร้อมใช้ ซึ่งได้ทั้งคุณค่าทางโภชนาการและความอร่อยถูกใจผู้บริโภค ฟอร์แคร์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลความสำเร็จจากสมาคมต่าง ๆ ที่เล็งเห็นความตั้งใจในการสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัทฟอร์แคร์ จำกัด
เลขที่ 168 ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15
Bangchan Khlong Sam Wa Bangkok 10510