บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับ การทำถนน ขยายเส้นทางการจราจรใหม่ ซ่อมแซมพื้นผิวการจราจร มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง มากว่า 20 ปี โดยการประมูลงานกับหน่วยงานราชการ ถนนสายที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่วนใหญ่ จะเป็น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร จังหวัดชล่บุรี
Benefits
  • - โบนัสประจำปี
  • - ปรับค่าแรง
  • - สวัสดิการประกันสังคม
  • - สวัสดิการห้องพัก
  • - อื่นๆ ตามความเหมาะสม
Contacts
บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด
2 ซ.โชคชัย 4 ซ.76 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230