บริษัท ซีทีซี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เขียนซอฟต์แวร์ต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งติดตั้งระบบ Network ต่างๆ
Benefits
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังพ้นทดลองงาน
  • - ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ IPD ,OPD
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
  • - เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • - หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
  • - วันหยุดตามประเพณี 18 วัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีทีซี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร2 ห้องเลขที่ 2/502-2/504 ชั้นที่ 5
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
Directions
  • ให้ลงที่ MRT ศูนย์สิริกิตต์และเลือกออกทางออกที่ 1 ถนนพระรามสีและให้เดินมาที่อาคารเอฟวายไอ อาคาร 2 ชั้น 5