Asahi Alex Asia Co., Ltd.
เครือบริษัทอาซาฮิ อเล็ก ประกอบไปด้วยธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัยในญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังมีธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ,ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย, ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ bebe คือแบรนด์สุขภัณฑ์ในเครือบริษัทอาซาฮิ อเล็กของญี่ปุ่น
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ค่าเดินทาง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Asahi Alex Asia Co., Ltd.
246 อาคารไทมส์ แสควร์ ชั้น 4 ห้อง 416-417 ซ.สุขุมวิท 12-14 ถ.สุขุมวิท
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
เว็บไซต์: www.asahi-alex-asia.com/
วิธีการเดินทาง
สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด: BTS อโศก, MRT สุขุมวิท
ใช้งานแผนที่