JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดเวลล์ เอ็นจิเนียริ่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกู๊ดเวลล์เอ็นจิเนียริ่ง จดทะเบียนเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาสินค้าเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมและในอุตสากรรมปิโตรเคมี เป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและให้บริการงานทางด้านวิศวกรรม
Benefits
ประกันสังคม โบนัส เสื้อพนักงาน วันหยุดวันลาตามกฎหมาย ค่าล่วงเวลา(ถ้ามี) เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ เบี้ยขยัน เงินสนับสนุนงานแต่ง งานบวช ประกันอุบัติเหตุ
zero position en
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดเวลล์ เอ็นจิเนียริ่ง
55/55 หมู่2
Na Mai Lat Lum Kaeo Pathum Thani 12140
Directions
รถส่วนตัว