บริษัท ยูนิคอร์น แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา Inkjet
สวัสดิการ
  • รายได้ 30,000-50,000 บาท
  • เบี้ยขยัน
  • โบนัส
  • อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูนิคอร์น แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
72 ซ.ลาดพร้าว 55/2
Saphan Song Wang Thonglang Bangkok 10310