บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ให้คำปรึกษาด้านจัดหาแรงงานทั้งไทยและต่างด้าว รวมทั้งบริการด้านการสรรหาพนักงานประจำสำนักงาน
Benefits
  • ตามกฎหมายแรงงาน
1 Position
1.
Oct 15, 2019
Sales Engineer
pinlocation
Prawet, Bangkok
salary icon
15,000.00 ขึ้นไป
Contacts
49/89 ถนนหทัยราษฎร์37
Samwa Tawan Tok Khlong Sam Wa Bangkok 10510