บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ให้คำปรึกษาด้านจัดหาแรงงานทั้งไทยและต่างด้าว รวมทั้งบริการด้านการสรรหาพนักงานประจำสำนักงาน
Benefits
  • ตามกฎหมายแรงงาน
Contacts
บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซนเตอร์ จำกัด
49/89 ถนนหทัยราษฎร์37
Samwa Tawan Tok Khlong Sam Wa Bangkok 10510