บริษัท ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด
บริษัทให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้ - งานตรวจสอบบัญชี ครอบคลุมทั้ง External Audit, Internal Audit และ IT Audit - วางระบบบัญชี รวมถึงให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
สวัสดิการ
1. เงินเดือน 2. โบนัสตามผลการประเมินการปฎิบัติงาน 3. ประกันสังคม 4. เบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานต่างจังหวัด) 5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 140/20 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสีลม
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500
วิธีการเดินทาง
อาคารตั้งอยู่ที่สีแยกถนนสีลมตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตรงข้ามกับธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงได้ 2 สถานี คือ สถานีศาลาแดง และช่องนนทรี เดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT ลงที่สถานีสีลม เดินทางโดยรถเมล์ ลงป้ายโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
ใช้งานแผนที่