กว่าสามทศวรรษที่บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวเกษตรกรไทยในผลิตภัณฑ์ เพื่อปกป้องและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกร
มาโดยตลอด บริ ษัท เทพวัฒนา จำกัด มิได้เป็นเพียงผู้จำหน่ายสินค้า เคมี
เกษตรแต่เพียงผู้เดียว เรายังให้ความสำคัญในการบริการด้านวิชาการ แก่พี่น้อง
เกษตรกรในการแก้ปัญหาเพระาปลูก และวิธีการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดย
บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ได้จัดอบรมบุคลากรของบริษัททั้งทางด้านความรู้
ความ สามารถในทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับเกษตรกรรม เพื่อให้คำแนะนำที่ดีที่สุด แก่
พี่น้องเกษตรกร และได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดมาพัฒนาการบริการแก่พี่
น้องเกษตรกร เช่น ข่าวสารข้อมูลการเกษตรทาง internet ซึ่งรวบรวม ข้อมูล
ทางการเกษตรที่เป็นประโยชน์ไว้อย่างสมบูรณ์ และตอบปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ
ทางโทรศัพท์ (call center) โดยจะมีพนักงานคอยให้คำแนะนำแก่ท่าน นอก
จากนี้บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ยังได้ทำกิจกรรมตอบแทนสังคมมาโดยตลอด
เช่น การบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น
บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ได้พัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
โรงงานที่ทันสมัย และขั้นตอนการผลิตตลอดจนการบรรจุที่ได้มาตรฐาน โดยทาง
บริษัทยังมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
บริษัท เทพวัฒนา จำกัด จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตอย่าง
ไม่หยุดยั้งเพื่อความเป็นอยู่ดีของ เกษตรกร และจะอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทย
ตลอดไป ดังสโลแกนของบริษัทฯ ที่ว่า " เคียงคู่สินค้าเกษตร เคียงข้างเกษตรกรไทย "
สวัสดิการ
  • -หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
  • - มีวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - เลี้ยงปีใหม่พนักงาน
  • -และอื่นๆตามกฏหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
326 ถนนศรีนครินทร์ ซอยศรีนครินทร์ 24
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
เว็บไซต์: www.thepwatana.com
ใช้งานแผนที่