กว่าสามทศวรรษที่บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวเกษตรกรไทยในผลิตภัณฑ์ เพื่อปกป้องและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกร มาโดยตลอด บริ ษัท เทพวัฒนา จำกัด มิได้เป็นเพียงผู้จำหน่ายสินค้า เคมี เกษตรแต่เพียงผู้เดียว เรายังให้ความสำคัญในการบริการด้านวิชาการ แก่พี่น้อง เกษตรกรในการแก้ปัญหาเพระาปลูก และวิธีการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดย บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ได้จัดอบรมบุคลากรของบริษัททั้งทางด้านความรู้ ความ สามารถในทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับเกษตรกรรม เพื่อให้คำแนะนำที่ดีที่สุด แก่ พี่น้องเกษตรกร และได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดมาพัฒนาการบริการแก่พี่ น้องเกษตรกร เช่น ข่าวสารข้อมูลการเกษตรทาง internet ซึ่งรวบรวม ข้อมูล ทางการเกษตรที่เป็นประโยชน์ไว้อย่างสมบูรณ์ และตอบปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ (call center) โดยจะมีพนักงานคอยให้คำแนะนำแก่ท่าน นอก จากนี้บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ยังได้ทำกิจกรรมตอบแทนสังคมมาโดยตลอด เช่น การบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ได้พัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้ง โรงงานที่ทันสมัย และขั้นตอนการผลิตตลอดจนการบรรจุที่ได้มาตรฐาน โดยทาง บริษัทยังมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริษัท เทพวัฒนา จำกัด จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตอย่าง ไม่หยุดยั้งเพื่อความเป็นอยู่ดีของ เกษตรกร และจะอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทย ตลอดไป ดังสโลแกนของบริษัทฯ ที่ว่า " เคียงคู่สินค้าเกษตร เคียงข้างเกษตรกรไทย "
สวัสดิการ
- ประกันกลุ่ม - อาหารกลางวัน - เงินโบนัสตามผลงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
326 ถนนศรีนครินทร์ ซอยศรีนครินทร์ 24
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
เว็บไซต์: www.thepwatana.com
ใช้งานแผนที่