- ให้บบริการ ด้านการเงิน, ธนาคาร
Contacts
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
128/290-300 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Directions
  • Bts สถานีพญาไท (ช่องทางออกหมายเลข1)