บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด เป็นผู้เชียวชาญเบอร์ 1 ในอาเซียนด้านบรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมประเภทยานยนต์และอุตสาหกรรมหนักชั้นแนวหน้าของประเทศไทยในแบรนด์ HiPLE-ACE โดยการร่วมลงทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น บริษัทเปิดดำเนินกิจการมาแล้วมากกว่า 20 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมากเพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
สวัสดิการทั่วไป 1.เงินพิเศษรายเดือน รายไตรมาส รายปี(โบนัส) 2.ปรับค่าจ้างประจำปี รายเดือน / รายวัน 3.ชุดทำงาน 4.ตรวจสุขภาพประจำปี 5.สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม 6.งานเลี้ยงปีใหม่ พร้อมจับฉลาก สวัสดิการพิเศษ 1.รถรับส่งพนักงาน 2.บ้านพักบริษัทสำหรับพนักงาน 3.ช่วยเหลือค่าอาหาร 4.ค่าเป้าหมายการทำงาน 5.เบี้ยขยัน 6.ประกันอุบัติเหตุ 24 ชม. / ประกันการเดินทาง 7.เงินเกษียณอายุ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 8.ท่องเที่ยวเพื่อกระชับมิตร และสร้างทีม 9.ศึกษางานต่างประเทศ / ดูงานต่างประเทศ 10.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น แต่งงาน บวช คลอดบุตร เสียชีวิต
บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
79-79/1 หมู่ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000