JobThai
บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด เป็นผู้เชียวชาญเบอร์ 1 ในอาเซียนด้านบรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมประเภทยานยนต์และอุตสาหกรรมหนักชั้นแนวหน้าของประเทศไทยในแบรนด์ HiPLE-ACE โดยการร่วมลงทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น บริษัทเปิดดำเนินกิจการมาแล้วมากกว่า 20 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมากเพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
Benefits
1. เงินพิเศษรายเดือน รายไตรมาส รายปี(โบนัส) 2. ปรับค่าจ้างประจำปี รายเดือน / รายวัน 3. ชุดทำงาน 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม 6. งานเลี้ยงปีใหม่ พร้อมจับฉลาก สวัสดิการพิเศษ 1. รถรับส่งพนักงาน 2. บ้านพักบริษัทสำหรับพนักงาน
3. ช่วยเหลือค่าอาหาร 4. ค่าเป้าหมายการทำงาน 5. เบี้ยขยัน 6. ประกันอุบัติเหตุ 24 ชม. / ประกันการเดินทาง 7. เงินเกษียณอายุ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 8. ท่องเที่ยวเพื่อกระชับมิตร และสร้างทีม 9. ศึกษางานต่างประเทศ / ดูงานต่างประเทศ 10. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น แต่งงาน บวช คลอดบุตร เสียชีวิต
Contacts
บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
79-79/1 หมู่ที่ 6 ถนนพระรามที่ 2
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000